אגף המכס ומע”מ לרשות הדואר: לקבל צ’קים אישיים של עו”דים, עו”ד יעקב פוטשבצקי

אגף המכס ומע"מ לרשות הדואר: לקבל צ'קים אישיים של עו"דים