אין רוכש באין מוכר, עו”ד דוד גולדמן

אין רוכש באין מוכר, עו"ד דוד גולדמן