אי אפשר להתחשבן עם הנישום, עו”ד דוד גולדמן

אי אפשר להתחשבן עם הנישום, עו"ד דוד גולדמן