בול פגיעה, עו”ד דוד גולדמן

בול פגיעה, עו"ד דוד גולדמן