ביהמ”ש המחוזי: ניתן לקזז מע”מ בגין תשלום הוצאות פיתוח לחברה עירונית, עו”ד דוד גולדמן

ביהמ"ש המחוזי: ניתן לקזז מע"מ בגין תשלום הוצאות פיתוח לחברה עירונית, עו"ד דוד גולדמן