בעלי זכויות במקרקעין שאינם “עוסקים” יחויבו במעמ, עו”ד דוד גולדמן

בעלי זכויות במקרקעין שאינם "עוסקים" יחויבו במעמ, עו"ד דוד גולדמןבעלי זכויות במקרקעין שאינם "עוסקים" יחויבו במעמ, עו"ד דוד גולדמןבעלי זכויות במקרקעין שאינם "עוסקים" יחויבו במעמ, עו"ד דוד גולדמןבעלי זכויות במקרקעין שאינם "עוסקים" יחויבו במעמ, עו"ד דוד גולדמן