גם ברשויות המס כבר נערכים למיתון, עו”ד דוד גולדמן

גם ברשויות המס כבר נערכים למיתון, עו"ד דוד גולדמן