הבדל של 130 מיליון שקל, עו”ד יעקב פוטשבוצקי

הבדל של 130 מיליון שקל. עו"ד יעקב פוטשבוצקי