הוצאה לא מותרת, עו”ד דוד גולדמן

הוצאה לא מותרת, עו"ד דוד גולדמן