“המיזם” לקיזוז מס התשומות, עו”ד דוד גולדמן

"המיזם" לקיזוז מס התשומות, עו"ד דוד גולדמן