המרדף אחר המע”מ האבוד, עו”ד דוד גולדמן

המרדף אחר המע"מ האבוד, עו"ד דוד גולדמן