העלאת המע”מ שובר שיוויון, עו”ד דוד גולדמן

העלאת המע"מ שובר שיוויון, עו"ד דוד גולדמן