העליון השאיר טיפ, עו”ד דוד גולדמן

העליון השאיר טיפ, עו"ד דוד גולדמןהעליון השאיר טיפ, עו"ד דוד גולדמן