העליון: ממן לא תשלם מע”מ בגין הסעת תיירים מחוץ לנתב”ג, עו”ד מיכל זילברשטיין

העליון: ממן לא תשלם מע"מ בגין הסעת תיירים מחוץ לנתב"ג, עו"ד מיכל זילברשטיין