“הרפורמה במיסוי נאמנויות מנוסחת לרעת הנישומים”, עו”ד דוד גולדמן

"הרפורמה במיסוי נאמנויות מנוסחת לרעת הנישומים", עו"ד דוד גולדמן