הרשות נתונה, עו”ד דוד גולדמן

הרשות נתונה, עו"ד דוד גולדמן