השבח לוועדת הערר, עו”ד דוד גולדמן

השבח לוועדת הערר, עו"ד דוד גולדמן