השבח למס הרפורמה בשוק הנדל”ן, עו”ד דוד גולדמן

השבח למס הרפורמה בשוק הנדל"ן, עו"ד דוד גולדמן