השולטים בנישות, עו”ד דוד גולדמן

השולטים בנישות, עו"ד דוד גולדמן