השלכות מעשיות מצומצמות, עו”ד דוד גולדמן

השלכות מעשיות מצומצמות, עו"ד דוד גולדמן