התערבות בניהול עסקי, עו”ד דוד גולדמן

התערבות בניהול עסקי, עו"ד דוד גולדמן