זוכים בתמלוגים, עו”ד דוד גולדמן

זוכים בתמלוגים, עו"ד דוד גולדמן