חובות אבודים- המערכה הבאה, עו”ד יעקב פוטשבוצקי

חובות אבודים- המערכה הבאה, עו"ד יעקב פוטשבוצקי