יד ראשונה מהירשנזון- הרפורמה בליסינג, עו”ד דוד גולדמן

יד ראשונה מהירשנזון- הרפורמה בליסינג, עו"ד דוד גולדמןיד ראשונה מהירשנזון- הרפורמה בליסינג, עו"ד דוד גולדמן