יש תמורה בעד ההקצאה, עו”ד דוד גולדמן

יש תמורה בעד ההקצאה, עו"ד דוד גולדמן