לא הכל נשאר במשפחה, עו”ד דוד גולדמן

לא הכל נשאר במשפחה, עו"ד דוד גולדמן