לא הקפיאו את מס הקניה- על פס”ד אמקור בבית המשפט העליון, עו”ד דוד גולדמן

לא הקפיאו את מס הקניה- על פס"ד אמקור בבית המשפט העליון, עו"ד דוד גולדמן