לא כל פירוק מזכה במס מופחת, עו”ד דוד גולדמן

לא כל פירוק מזכה במס מופחת, עו"ד דוד גולדמן