לקוחות המשרד

על לקוחות המשרד נמנים:

  • גופים תאגידייםמשרד עו"ד ד. פוטשבוצקי
  • רשויות וגופי שלטון מקומי
  • חברות מתחום האנרגיה והמשאבים הטבעיים
  • תשתיות ומימון פרויקטים
  • שוק ההון
  • תיירות ונופש
  • הייטק וביוטכנולוגיה
  • בנקאות ומוסדות פיננסיים
  • תקשורת
  • נדל”ן
  • תעשיית המזוןעו"ד פוטשבוצקי
  • תעשיית הייצור
  • קמעונאים וסיטונאים
  • יבואנים
  • יחידים עתירי הון
  • משפחות (לרבות מעבר בין דורי וחלוקת נכסים)
  • חברות משפחתיות
  • חברות בקשיים בשלבים משפטיים שונים
  • לקוחות תושבי חוץ המנהלים קשרים עסקיים בארץ
 • לקוחות ישראליים הפעילים בחו”ל