לתקן את החוק מס קנייה, עוה”ד מיכל זילברשטיין ודוד גולדמן

לתקן את החוק מס קנייה, עוה"ד מיכל זילברשטיין ודוד גולדמן