מוסר התשלומים הירוד מתחיל בממשלה, עו”ד יעקב פוטשבוצקי

מיסוי עירוני על עיסקאות באינטרנט. עו"ד יעקב פוטשבוצקי