מס הקנייה לא אבוד, עו”ד דוד גולדמן

מס הקנייה לא אבוד, עו"ד דוד גולדמן