משבר כלכלי לא מקנה הגנה מפני הרשעה בעבירת מס, עו”ד דוד גולדמן

משבר כלכלי לא מקנה הגנה מפני הרשעה בעבירת מס, עו"ד דוד גולדמן