מתיחת פנים של העליון ליישום מבחן מרכז החיים, עו”ד דוד גולדמן

מתיחת פנים של העליון ליישום מבחן מרכז החיים, עו"ד דוד גולדמן