נדחתה בקשת “דלק” להארכת הסדר כובל עם תחנת הדלק בנמל אשדוד, עו”ד יעקב פוטשבוצקי

נדחתה בקשת "דלק" להארכת הסדר כובל עם תחנת הדלק בנמל אשדוד