נזק ממשי מחשבונית פיקטיבית, עו”ד מיכל זילברשטיין

נזק ממשי מחשבונית פיקטיבית, עו"ד מיכל זילברשטייןנזק ממשי מחשבונית פיקטיבית, עו"ד מיכל זילברשטייןנזק ממשי מחשבונית פיקטיבית, עו"ד מיכל זילברשטיין