ניצחון חלקי, עו”ד דוד גולדמן

ניצחון חלקי, עו"ד דוד גולדמן