ספקיות שירותים לקווי טלפון אירוטיים בינ”ל מערערות על שומת מע”מ של כ- 7 מיליון ש’, עוה”ד יעקב פוטשבוצקי ומיכל זילברשטיין

ספקיות שירותים לקווי טלפון אירוטיים בינ"ל מערערות על שומת מע"מ של כ- 7 מיליון ש', עוה"ד יעקב פוטשבוצקי ומיכל זילברשטיין