פגיעה ממשית – הקיפאון, עו”ד דוד גולדמן

פגיעה ממשית - הקיפאון, עו"ד דוד גולדמן