צפוף בצמרת, עו”ד דוד גולדמן

צפוף בצמרת, עו"ד דוד גולדמן