קוקה קולה מערערת של שומת מס קנייה בשל בקבוקי הבירה ששיווקה, עוה”ד יעקב פוטשבוצקי ומיכל זילברשטיין

קוקה – קולה מערערת של שומת מס קנייה בשל בקבוקי הבירה ששיווקה. עו"ד דוד גולדמן