שלושה קודקודים, עו”ד דוד גולדמן

שלושה קודקודים, עו"ד דוד גולדמן