200 אלף איש נוספים ידווחו למס הכנסה, עו”ד מיכל זילברשטיין

200 אלף איש נוספים ידווחו למס הכנסה, עו"ד מיכל זילברשטיין